Organigrama

Organigrama - Zuzendaritza Batzordea

Asoziazioaren kudeaketa arrunta Zuzendaritza-Batzordearen esku dago, eta asoziazioa zuzendu eta administratzeko arduraduna da, beti ere Batzarraren norabideen arabera eta honen kontrolpean. Honako kargu hauek osatzen dute: Lehendakariak, Lehendakariordeak, Idazkariak, Diruzainak eta 11 bokalek. 

Karguak udal-hauteskundeen ondoren izendatzen dira, Udalen eraketaren hurrengo lau hilabeteko epean, horretarako deitutako Ez-ohiko Batzar Orokorrean.

Zuzendaritza Batzordeak egiteko hauek ditu:

  • Estatutuak aplikatu eta interpretatu.
  • Ohiko zein Ez-ohiko Batzar Orokorretan hartutako erabakiak betearazi.
  • Ekitaldiko txostena egin, eta onetsi nahiz ezetsiak izateko, Batzarrari aurkeztu beharreko iharduketa-ildoak proposatu.
  • Kontuak eraman, balantzea formalizatu eta Batzarrean bozketara eramateko aurrekontua burutu.
  • Asoziazioaren iharduerarako beharrezkoak diren kontratu, hitzarmen eta bestelako ekintzak egin.
  • Lankidetzarako egitasmo eta programa guztietatik, hala dagokionean, Batzar Orokorraren onespena jaso behar dutenak aukeratu eta onartzen direnen jarraipena egin.
  • Asoziazioaren izenean, Zuzendaritza-Batzordeak erabakitzen dituen ekintzak burutu.
  • Kreditu-erakunde edo Bankuetan, kontu korronteak ireki, mantendu edo itxi.
  • Kide berrien sarrera-eskariak aztertu, eta hala badagokio, alta eman (15 a art.).
  • Batzar Orokorrari dagozkion premiazko izaeradun gaiak ebatzi, nahiz eta hurrengo Batzar Orokorrean bozketan jarri beharko dituen.

ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEAK (.pdf | 145 Kb)

Share  Partekatu