PROIEKTUAK: denak

Fondo berriztagarria zabaltzea El Rama hirian

Hego Atlantikoko Eskualde Autonomoa ? RAAS. Nikaragua 2011

Helburuak: ·         Mikroenpresa eta merkataritzarako inbertsioa berreskuratzea.·         Emakumeen parte hartzea eta komunitatean berdintasun maila hobe dadin gaikuntzarekin eta finantzazioarekin laguntzea, emakumeei zuzendutako maileguak handituz, egitasmoan aurreikusitako ordainketen%50a gutxieneko kopuruaz.·         Etxebizitzaren egoera hobetzen laguntzea.·         Minifundioaren besterentzea gutxitzea.·         Ramako udalerri osoko komunikazio erradiala mantentzea.·         Ramako Bakearen eta Garapenaren Aldeko Elkartearen Mailegu Bulegoaren auto-sostenigarritasun tekniko, finantziario zein organizatiboa bermatzea.

 

Laburpena: Nekazari, abeltzain, artisau eta merkatarientzako kreditu berriztagarrien fondoa finantzatzea; kreditu-eskuliburuaren araberako epeak dituzten kredituak, interes baxuekin eta zentzuzko epeekin. Fondoaren %75a nekazal arlora zuzenduko da eta gainontezko %25a hirigunera.

 

Onuradunak: Kreditu zuzenak: 203 pertsona (%50 emakume eta %50 gizon).

Share  Partekatu