PROIEKTUAK: Nicaragua

Hiriko 23. sektorean (Buenos Aires) eta 10. sektorean (Luis Alfonso Velásquez) 323,30 ml-ko galtzada-harriak eta 86 ml-ko nasa eta arekak eraikitzea

Somoto. Madriz departamendua 2018-2020

Somotoko Udal-(a)k burutua

Helburua

Herritarren ingurumen- eta osasun-baldintzak hobetzea; 23. sektorean eta 10. sektorearen ondoan bizi diren herritarren etxebizitzak egoera seguruan izatea; kaleetan oinezkoak eta autoak ibiltzeko baldintzak hobetzea; proiektuaren obrak direla eta tokiko enplegua sortzea.

Laburpena

323 ml-ko galtzada-harriak eta 86 ml-ko nasa eta arekak eraikitzea Ekialdeko periferian. Atxikitako eremuetan dagoen galtzada-harriari jarraipena emango zaio, ibilgailuen zirkulazioa, uren kanalizazioa eta eremuaren saneamendua erraztuz. Era berean, arekak eta nasak eraikiko dituzte, Udalaren kontraparte gisa.

Onuradunak

1.354 biztanle (%54 emakumeak - %46 gizonak).

Share  Partekatu